123

Bảo Hiểm Công Trình Bạn Nên Biết Trước Khi Xây Dựng

  1. Bảo hiểm công trình xây dựng là gì?

Bảo hiểm công trình xây dựng là loại hình bảo hiểm áp dụng đối với các công trình xây dựng. Rủi ro được bồi thường khi công trình xảy ra tổn thất vật chất trong quá trình xây dựng và được bồi thường cho người thứ 3. Tức là người không thuộc công trình cũng như chủ đầu tư.

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho thiệt hại vật chất công trình đến mức tối đa giá trị của công trình được hai bên thỏa thuận thống nhất ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

Theo quy định của Luật Xây Dựng 2014, bảo hiểm trong hoạt động xây dựng bao gồm các loại:

Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công

Bảo hiểm tai nạn cho công nhân

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ 3

Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng.

Xem thêm: Những lưu ý khi thiết kế biệt thự

  1. Bảo hiểm công trình xây dựng có bắt buộc không?

Ngày 13/11/2015, Chính Phủ ban hành Nghị định số 119/NĐ – CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư và xây dựng. Trong Nghị định này có quy định nhà thầu, chủ đầu tư phải có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xây dựng.

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ Lục II Nghị định 46/2015/NĐ – CP ngày 12/5/2015 của CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế (Nếu có).

Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ – CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế (Nếu có).

Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, theo Nghị định trong hoạt động đầu tư xây dựng mà Chính phủ ban hành thì bảo hiểm công trình xây dựng là một thủ tục bắt buộc để được cấp phép và thi công công trình xây dựng. Khi chủ đầu tư muốn xây dựng công trình công cộng hay công trình cá nhân đều phải xin giấy phép xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng gần như là một thủ tục bắt buộc.

  1. Các loại công trình không phải mua bảo hiểm

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định:

Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

– Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

– Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

– Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, đối với những công trình liên quan đến quốc phòng, anh ninh và bí mật nhà nước theo quy định trên thì sẽ không mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng.

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu nhà diện tích nhỏ

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu nhà có diện tích nhỏ

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu biệt thự nhà vườn

( Trích: https://nganhangphapluat.thukyluat.vn)

Kiến Trúc Duy Tân Chuyên thiết kế và tư vấn thiết kế biệt thự hiện đại, biệt thự tân cổ điển, biệt thự mái thái, biệt thự cổ điển, biệt thự  uy tín chất lượngThông Tin Liên Hệ Tư Vấn:

Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn:

Bình luận

Tin tức liên quan

Contact Me on Zalo
0968 756 296